Termeni și condiții de utilizare

Agreement între utilizator și tehnograph.com

Vă rugăm citiți cu atenție acest document. Utilizarea domeniului tehnograph.com presupune acceptarea condițiilor de mai jos în forma în care acestea sunt prezentate.
Dacă aveți întrebări cu privire la acest articol, vă rugăm să ne contactați folosind Formularul de contact sau prin e-mail.
Accesul dumneavoastră la Domeniu și utilizarea Serviciului sunt condiționate în mod expres de respectarea acestor termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord în totalitate cu acest document, vă rugăm să nu solicitați serviciile noastre.
Tehnograph își rezervă dreptul de a actualiza oricând termenii și condițiile de utilizare. Cea mai recentă versiune a termenilor și condițiilor înlocuiește toate versiunile anterioare. Este datoria vizitatorului să se raporteze în mod regulat la acest document.

1. Definiții și termeni
Tehnograph – denumirea comercială a Tehnograph S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, B-dul Iuliu Maniu nr. 55, sector 6, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6536/1997, C.U.I. RO9708656. Tehnograph este societatea comercială care operează tehnograph.com
Domeniu – domeniul electronic tehnograph.com și subdomeniile acestuia.
Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate cu statut legal care emite o Comandă pe Domeniu.
Client – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate cu statut legal care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Tehnograph (electronic, telefonic etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent cu Tehnograph.
Comandă – mijloc de comunicare între Tehnograph și Cumpărator sub forma unui document electronic prin care Cumpărătorul transmite intenția sa de a achiziționa Servicii prin intermediul Domeniului.
Serviciu – prestațiile și documentele menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Tehnograph Cumpărătorului ca obligație în cadrul Contractului încheiat.
Contract – întelegerea la distanță încheiată între Tehnograph și Cumpărător prin mijloace de comunicație electronice.
Conținut - toate informațiile de pe Domeniu care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic; Document – prezentul articol "Termeni și condiții de Utilizare".
Tranzacție – încasarea sau rambursarea contravalorii unui Serviciu, prin utilizarea modalităților de plată agreate de Tehnograph.
Specificație – descrierea unui Serviciu oferit de Tehnograph așa cum este prezentat în Domeniu.
Material Sursă – material în format digital (imagini, text, grafică) transmis online, prin Comandă, de Cumpărător către Tehnograph pentru procesare prin Servicii specifice obiectului de activitate al Domeniului.
Material Final – materialul în format digital obținut prin procesarea Materialului Sursă și livrat online de către Tehnograph Cumpărătorului conform Contractului încheiat în acest scop.

2. Condiții de funcționare și utilizare
Tehnograph oferă online o gamă extinsă de servicii de design și editare digitală. Specificațiile privind oferta de servicii sunt prezentate pe paginile domeniului tehnograph.com. Tehnograph își rezervă dreptul de a modifica sau completa specificațiile în orice moment și fără o notificare prealabilă.

Serviciile pe care le oferă Technograph constau în realizarea Materialului Final prin prelucrarea Materialului Sursă furnizat prin Comandă de către Cumpărător .
Acceptăm comenzi plasate prin email sau prin Formular de contact.

Prin trimiterea Materialului Sursă clientul permite Tehnograph dreptul de a utiliza, transmite, modifica, copia, afișa și edita orice fișiere sau imagini primite în scopul finalizării comenzii. Tehnograph se obligă să nu externalizeze Materialul Sursa fără permisiunea clientului. Totuși aceste informații nu sunt confidențiale și pot fi citite sau interceptate de către terțe părți. Clientul acceptă că, în cazul în care apar astfel de interceptări, Tehnograph nu este răspunzătoare în nici un fel în toate legile și jurisdicțiile aplicabile. Tehnograph îsi asumă dreptul de a refuza orice Material Sursă dacă apreciază că:
• are caracter calomniator sau injurios;
• are conținut indecent sau pornografic;
• lezează demnitatea umană;
• promovează rasismul, intoleranța, fanatismul religios, politic sau de orice natură;
• are conținut satanist sau demonic;
• încalcă drepturile garantate de Constituție;
• are caracter ilegal.

Tehnograph nu este în măsură să aprecieze sau să verifice dacă Materialul Sursă:
• violează drepturile de proprietate sau de autor;
• este rezultatul unui plagiat;
• constituie secret economic sau militar;
• este marcă înregistrată.
Clientul este total răspunzător pentru oricare din aceste situații și pentru eventuala utilizare a Materialului Final rezultat.

Tehnograph nu garantează utilizarea neîntreruptă sau fără erori a site-ului. Tehnograph nu poate fi responsabil pentru eventualele prejudicii rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Domeniul, chiar dacă reprezentanții săi autorizați au fost avertizați de către proprietarul serverului gazdă al Domeniului de posibilitatea producerii unor asemenea evenimente.

3. Lucrare test gratuită
Fiecare client poate beneficia de o lucrare test gratuită doar o singură dată și este eligibil numai dacă adresa sa de e-mail este una non-free. Volumul de lucru pentru o lucrare test gratuită este limitat la o durată de execuție de max. 1 oră.

4. Modul de lucru
- Plasați comanda prin prin email sau prin Formularul de contact.
- În termen de 24 de ore, veți primi cotația si estimarea duratei de execuție.
- După acceptarea ofertei, în cadrul termenului de execuție, vă vom trimite o mostră protejată a lucrării (în întregime sau un extras relevant) și factura cu instrucțiunile de plată. Dacă este cazul, vom revizui lucrarea până la satisfacția dumneavoastră deplină.
- Imediat după primirea plății, vom livra Materialului Final, cu protecția înlăturată.

5. Politica de revizuire
Tehnograph acceptă până la 3 runde de revizuire / refacere a Materialului Final, în mod gratuit, timp de 30 de zile după ce plata a fost efectuată. Solicitările de revizuire nu trebuie să intre în conflict cu sau să se abată de la cerințele inițiale ale clientului din momentul plasării comenzii.

6. Dreptul de proprietate și copyright
Tehnograph.com este proprietatea Tehnograph S.R.L. Întregul Conținut al acestui Domeniu (text, imagini, grafică, simboluri, sigle, aplicații, documente etc.) este proprietatea Tehnograph S.R.L. și este protejat de legislația românească. Drepturile de autor pentru toate informațiile incluse în acest Domeniu sunt deținute de Tehnograph.
Nici un material publicat pe acest Domeniu nu poate fi modificat sau reprodus integral sau parțial fără permisiunea prealabilă acordată în scris de Tehnograph S.R.L.
Toate drepturile sunt rezervate.

7. Jurisdicție și soluționarea litigiilor
Tehnograph.com funcționează în conformitate cu Legea nr. 365/2002 republicată, privind comerțul electronic, Ordonanța Guvernamentală nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță și se supune tuturor prevederilor legale aplicabile din România.

Eventualele conflicte între părți vor fi rezolvate pe cale amiabilă sau, dacă nu este posibil, de către instanțele de judecată.