Politica de confidențialitate

Informațiile și datele personale sau despre alte persoane furnizate de Client/Cumpărător la solicitarea serviciilor Tehnograph sunt confidențiale. Ele sunt folosite strict pentru onorarea comenzilor și pot fi divulgate doar în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri legal formulate, numai de către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești sau alte organe abilitate ale statului.

Conform cerințelor Regulamentului(UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Tehnograph are obligația de a administra datele personale colectate în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate conform art. 3 din acest document.

Prin citirea prezentului Document Clientul/Cumpărătorul a luat la cunoștință faptul ca are garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

1. Administratorul datelor
Tehnograph S.R.L.
B-dul Iuliu Maniu nr. 55, 061079 București, România

2. Contact
Tehnograph S.R.L.
Email: office@tehnograph.com

3. Colectarea și prelucrarea datelor
Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal este administrarea și întreținerea relațiilor dintre Tehnograph și clienții săi. Datele cu caracter personal sunt folosite pentru a identifica utilizatorii serviciilor, pentru activare, gestionare și facturare, urmărirea și monitorizarea vânzărilor, precum și pentru furnizarea de informații și notificări clienților.
Datele personale ale pot fi utilizate în scopul comercializării directe numai în cazul în care Clientul a consimțit la acest lucru.

Prin completarea datelor în formularul de contact, Clientul/Cumpărătorul declară că acceptă necondiționat includerea datelor personale în baza de date a Tehnograph și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către Tehnograph fără limitări teritoriale sau de durată.

4. Conținutul registrului de date personale
• Nume și prenume
• Adresa (strada, localitatea, codul poștal, țara)
• Pentru persoane juridice: nume / C.U.I. / cod IBAN /persoana de contact
• Telefon
• E-mail
• Adresa web
• Istoricul comenzilor, facturări

5. Protecția datelor personale
Registrul de date personale este stocat într-un sistem de înregistrare software protejat. Accesul la sistem necesită ID de utilizator și parolă. Informațiile stocate sunt plasate în locații securizate.

Pentru întrebări privind acest document, vă rugăm să ne contactați folosind Formularul de contact.